Uzman Çavuşun Sağlık Şartından Elenmesinin İptali

Uzman Çavuşun Sağlık Şartından Elenmesinin İptali

Uzman Çavuşun Sağlık Şartından Elenmesinin İptali

Uzman çavuş olarak görev yapan davacının, sağlık şartlarını taşımadığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, görme değerlerinin şartlara uymadığı ve kalbinde hafif aort yetmezliği bulunduğu iddiasıyla ilişiğinin kesilmesine ilişkin karar

İZMİR 6.İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

‘A) 1. Sebebi bulunmayan ve organik kalp hastalığına bağlı olmayan fizyolojik üfürümler. AÇIKLAMA: (Ek: 22/9/2017 – 2017/10844 K.) Kardiyak fonksiyon bozukluğu yapmamış minimal kalp kapak yetmezlikleri askeri öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

Kamu Hukuk

7. Gradient yapmamış, yetmezlik oluşmamış aort çapı normal sınırlarda olan bikuspit aorta, mitral kapak prolapsusu, patent foramen ovale, interatrial septal anevrizma, çift aorta, persistan sol superior vena cava gibi hemodinamik fonksiyon bozukluğu yapmamış anomalili hastalar, komplikasyona neden olmamış atrial ve ventriküler membranlar (embriyonel atıklar), kalp kapak yapısının normal olduğu minimal kalp kapak yetersizlikleri. kapak yapısı normal ? 1. derece olan kapak yetersizlikleri (Tüm kategorilerde uçuşa elverişli kabul edilir.). … B) … 6. Orta derecede (2. ve 3. derece) kapak yetmezlikleri, supraventriküler taşikardi veya sık gelen ventriküler prematüre atım gibi ciddi ritim bozukluğu yapmış mitral valv prolapsusu, ameliyat ile tam düzeltilmiş asiyanotik konjenital kalp hastalıkları, atrium kalp kası ve büyük damar yaralanmaları, tesadüfi saptanan asemptomatik koroner arter hastalıkları, semptom ve iskemiye yol açmayan

Uzman Çavuşun Sağlık Şartından Elenmesinin İptali Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir ili, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı emrinde sözleşmeli J.Uzm.Çvş. olarak görev yapan davacının sağlık şartlarını taşımadığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, görme değerlerinin şartlara uymadığı ve kalbinde hafif aort yetmezliği bulunduğu iddiasıyla ilişiğinin kesildiği fakat, görme değerlerinde herhangi bir kusur bulunmadığı, nitekim mesleğe giriş yaparken aldırılan sağlık kurulu raporlarında da görme oranlarında bir kusur bulunmadığından “göz bölümünden” sağlam raporu verildiği, bunun yanı sıra kalbinde hafif aort yetmezliği bulunduğu gerekçesiyle sözleşmesi feshedilmiş ise de; bu durumun mesleğe giriş yaptığı 2017 yılında aldırılan sağlık kurulu raporunda da belirtildiği ancak kalp fonksiyonlarına hiçbir olumsuz etkisi bulunmadığı gerekçesiyle Kardiyoloji bölümünden bu durum için “sağlam, komando olur” raporu verildiği, hafif aort yetmezliğinin doğuştan gelen bir durum olduğu için, 2017 yılında mesleğe ilk girişte kusur olmayan bir durumun; 4 yıl görev yaptıktan sonra sözleşme feshine gerekçe olmasının kabulüne olanak bulunmadığı, işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

2018 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı emrinde Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak görev yapan davacının sözleşme yenileme işlemleri için gerekli olan sağlık kurulu raporunu almak üzere başvurduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan tetkik ve muayeneler sonucu “Hipermetrop, Lasik Ameliyatlısı ve Aort Kapak Yetmezliği” tanılarıyla 09 Kasım 2020 tarihli düzenlenen raporda davacı hakkında “A/7 F/2, A/6 F/4, B/42 F/6 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREV YAPAMAZ” kanaatini bildirir rapor verildiği, raporun davacıya tebliği üzerine davacının aynı tarihli başvuru dilekçesi ile rapora itiraz etmesi üzerine yeniden rapor aldırılmak üzere davacının İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan tetik ve muayene sonucu davacı hakkında “Hipermetrop, Geçirilmiş Refraktif Cerrahi ve Hafif Aort Yetmezliği” tanılarıyla düzenlenen 26 Kasım 2020 tarihli raporda “Madde 7/A/4, Madde 6/A/4, Madde 42/A/7 UZMAN ERBAŞ OLUR. SINIFI GÖREVİNE DEVAM EDER. KOMANDO OLAMAZ.” kanaatini bildirir rapor düzenlendiği, iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi adına davacının hakem hastane olarak belirlenen İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği; yapılan muayene sonucu davacı hakkında “Bicuspit Aort + Aort Yetmezliği” tanısıyla düzenlenen 06 Ocak 2021 tarihli raporda “Madde 42-B-6 UZMAN ERBAŞ/KOMANDO OLAMAZ. SINIFI GÖREVİNE DEVAM EDEMEZ. B42/F6 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREV YAPAMAZ” kanaatini bildirir rapor tanzim edildiği, anılan rapor üzerine sağlık şartlarını taşımadığından bahisle davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin tesis edildiği, bakılmakta olan davanın da bu işlemin iptaline yönelik olduğu anlaşılmıştır

Uzman Çavuşun Sağlık Şartından Elenmesinin İptali, Davacıda bulunduğu belirtilen Aort Yetmezliği rahatsızlığının mevcudiyeti olduğu, anılan durumun tespitinin ise uzmanlık gerektiren bir iş olduğu, bu kapsamda alınacak sağlık kurulu raporlarında alan ile ilgili uzmanların yer almasının bir zorunluluk olduğu, uzmana başvurulmasındaki amacın da, hukuka uygun karar verebilmek için gerekli verilere ulaşmak olduğu göz önünde tutulduğunda, uyuşmazlık konusunda özel ve teknik bilgiye sahip olan kişinin görevlendirilmemesinin rapor içeriğinin hükme esas alınabilecek nitelikten uzaklaşmasına sebebiyet verdiği, bu şekilde teşekkül ettirilen kurulca belirtilen görüşün de sonraki uygulama işlemlerine esas alınamayacağı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Uzman Çavuşun Sağlık Şartından Elenmesinin İptali

Uzman Çavuşun Sağlık Şartından Elenmesinin İptali

Uzman Çavuşun Sağlık Şartından Elenmesinin İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.