Görev Başında Uyuma Neticesinde Disiplin Cezası İptali

Görev Başında Uyuma Neticesinde Disiplin Cezası İptali

Görev Başında Uyuma Neticesinde Disiplin Cezası İptali

Polis Memurunun Görevi Başında Uyuması Neticesinde Aldığı Disiplin Cezasının İptal Edilmesi, 23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Disiplin cezası verilecek fiiller” başlıklı 8. maddesinin 5. fıkrasının b-3 bendinde yer alan “görevde uyumak” fiili on altı ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuç doğurmaları sebebiyle sübjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının, usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylem nedeniyle, eylemine uyan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir.

Polis memuru olarak görev yapan davacının İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı çevre koruma nöbeti esnasında İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından yapılan denetimde nöbet esnasında uyuması neticesinde tutulan tutanak üzerine hakkında başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda getirilen teklif doğrultusunda İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu’nun kararı ile 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.maddesinin 5/b-3 bendi uyarınca on altı ay uzun süreli durdurma cezası ile tecziyesine karar verilmesinin üzerine davalı idarece eksik ve yetersiz inceleme sonucu düzenlenen soruşturma raporu esas alınarak davacıya disiplin cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemiştir.

davacıya disiplin cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemesi nedeniyle dava konusu işlemin iptaline, dair kazandığımız dava

Kamu Hukuk

Kamu Hukuk ailesi olarak aldığınız disiplin cezasının iptal edilmesine yönelik danışmanlık hizmeti almak üzere bizlere iletişim numaralarımızdan ve WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Görev Başında Uyuma Neticesinde Disiplin Cezası İptali

Devlet Memurlarının Haklarını Koruma | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.