Polis Memurunun Şark Hizmetini Eksik Yaptığı İddiası ve İptal Edilmesi

Polis Memurunun Şark Hizmetini Eksik Yaptığı İddiası ve İptal Edilmesi

Polis Memurunun Şark Hizmetini Eksik Yaptığı İddiası ve İptal Edilmesi

Polis Memurunun şark hizmetini eksik yaptığı iddiası ile yeniden şark hizmetine tabi tutulmasının iptal edilmesi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri göz önüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.”; ”Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu” başlıklı 5. maddesinde, ”Personelin, atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.”; ”Bölgeler ve Hizmet Süreleri” başlıklı 23. madddesinin 4. ve 5. fıkrasında, ”Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur.

İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır. Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.”; “Hizmet Sürelerinin Hesaplanması” başlıklı 28. maddesinde de, “Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik yerlerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır.

Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır. Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir.” hükümlerine yer verilmiştir. Ancak, Yönetmeliğin 28. maddesi hükmü uyarınca da, aynı bölge içerisinde yapılan yer değişikliklerinde fiilen çalışılan yerlerde geçirilen sürelerin, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanıp, oranların toplamı %100’e ulaştığında hizmet süresinin tamamlandığı kabul edilecektir.

Batman İli Beşiri İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, fazladan yaptığı zorunlu 2. Bölge 1. şark hizmetinin hesaplanarak mevcut bulunduğu zorunlu 2. Şark görevine yüzdelik olarak eklenmesi ve 1. Hizmet bölgesine atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair  işlemin iptali istemiyle açılan dava da dava konusu işlemde sebep yönünden hukuka uygunluk bulunmamakta olup, belirtilen şekilde yapılacak oranlama sonucunda 2. bölge 2. görev süresinin tamamlandığı sonucuna ulaşılması halinde davacının 1. bölgeye atama talebi hakkında işlem tesis edilmesi nedeniyle dava konusu işlemin iptaline , dair kazandığımız dava

Kamu Hukuk

Kamu Hukuk ailesi olarak aldığınız disiplin cezasının iptal edilmesine yönelik danışmanlık hizmeti almak üzere bizlere iletişim numaralarımızdan ve WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Polis Memurunun Şark Hizmetini Eksik Yaptığı İddiası ve İptal Edilmesi

Devlet Memurlarının Haklarını Koruma | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.