Meskun Mahalde Havaya Ateş Açılması Nedeniyle Verilen Cezanın İptali

Meskun Mahalde Havaya Ateş Açılması Nedeniyle Verilen Cezanın İptali

Meskun Mahalde Havaya Ateş Açılması Nedeniyle Verilen Cezanın İptali

Uzman çavuşun tim komutanına haber vermeden havaya ateş açması sonucu aldığı ceza iptal edilmiştir.  

ŞANLIURFA 2. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Meskun Mahalde Havaya Ateş Açılması Nedeniyle Verilen Cezanın İptali, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “Disiplin cezaları” başlıklı 7. maddesinde, “Personele verilecek disiplin cezaları şunlardır: (…) c) Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz.” hükmü; 8. maddesinde; ”… (3) Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır: ?) Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller 2) “Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak.” hükmü yer almaktadır. 

Kamu Hukuk

Uyuşmazlık konusu olayda ; Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Suriye Resulayn Gümrük Bölgesinde görevli iken diğer tim personeli ile birlikte bulundukları bölgede drone benzer bir cisim görmeleri üzerine, davacının drone olduğunu düşünerek yaklaşan cisme bir el ateş ettiği, uyarı ateşinden sonra dronun istikametini değiştirerek uzaklaştığı, bu nedenle meskun mahalde havaya ateş açtığından bahisle başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, davacının görev yerinde tim komutanına bilgi vermeden atış yapması sonucunda meskun mahalde tedbirsiz davrandığından bahisle 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/5-ç/2 maddesi uyarınca “Meskun yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak” fiilini işlediğinden bahisle 7068 sayılı 8/5-ç/2 maddesi uyarınca “Yirmi dört ay uzun süreli durdurma” cezası ile cezalandırılması görüşünün belirtildiği, Şanlıurfa Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulunun 16/04/2021 tarihli ve 2021/28 sayılı işlemi ile davacının”Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak” disiplin suçunu işlediğinden bahisle “3 günlük aylıktan kesme” cezası ile cezalandırılması üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Olayda; davacının dronu gördüğü anda Tim Komutanı da yanında olmadığına göre o esnada tehlikeli durum karşısında haber vermesinin beklenemeyeceği, davacının tehlikeyi bertaraf etmeye çalıştığı, atış yapıldığının tüm Tim tarafından duyulduğu, kimin ateş ettiği sorusuna ise davacı ve olaya şahit olan diğer Tim personelinden cevap gelmemesi akabinde davacı tarafından kendisinin ateş ettiğini söylemesinin, davacının anılan fiilinden cezalandırılması için yeterli olmadığı, fiil ile ceza arasında orantı olmadığı ki davacının görev yaptığı bölge de dikkate alındığında (terör unsurlarının yoğun olduğu) dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Meskun Mahalde Havaya Ateş Açılması Nedeniyle Verilen Cezanın İptali

Meskun Mahalde Havaya Ateş Açılması Nedeniyle Verilen Cezanın İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.