Pomem Öğrencisi Olamaz Kararı Alan Aday Hakkında İptal Kararı

Pomem Öğrencisi Olamaz Kararı Alan Aday Hakkında İptal Kararı

Pomem Öğrencisi Olamaz Kararı Alan Aday Hakkında İptal Kararı

Pomem Öğrencisi Olamaz Kararı Alan Aday Hakkında İptal Kararı, 23.Dönem Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne geçici kaydı yapılan davacı tarafından, hakkında alınan sağlık kurulu raporunun, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca incelenmesi neticesinde, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-4-A maddesinde belirtilen şartlarını taşımadığından bahisle POMEM öğrencisi olamayacağına karar verilmesi üzerine ilişiğinin kesilmesine yönelik tesis edilen Polis Akademisi Başkanlığı’nın 24.05.2019 tarihli Olur işleminin; hukuka aykırı olarak tesis edildiğine ilişkin alınan kararımız.

ANKARA 13.İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

03/01/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan haliyle Hastalık Branşlarının Sınıflandırıldığı Genel Cerrahi başlıklı EK-3-4-A maddesinde ”…1)Karaciğer, dalak veya diğer organların içindeki hemanjiomlar, apseler, iyi veya kötü huylu tümöral oluşumlar, batın veya organ içi apseler, hidatik kistler öğrenciliğe engeldir… ” düzenlemesine yer verilmiştir. 29.09.2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin EK-3-4-A maddesinde ”…2 cm’den küçük (2 cm dahil) olan; hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler sağlam kabul edilir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Kamu Hukuk

Dava dosyasının incelenmesinden; Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne geçici kaydı yapılan davacının, Erzincan Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkinin yapıldığı ve adı geçen Hastanece düzenlenen 08.04.2019 tarih ve 1654 sayılı sağlık kurulu raporu ile “GASTROENTEROLOJİ HANESİNDE: KARACİĞER SAĞ LOBDA BÜYÜĞÜ 13*7mm OLMAK ÜZERE 2 HEMANJİOM, GENEL CERRAHİ VE TEŞHİS HANESİNDE:KC’DE HEMANJİOM, MADDE 1-B-19, KARAR HANESİNDE:ÖĞRENCİ OLAMAZ.” kararı verilmesi üzerine söz konusu raporun incelenmesi neticesinde, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-4-A koşulları yönünden Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağına karar verildiği ve davacının ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 29.09.2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 03/01/2018 tarih ve 30290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sonrasında davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği EK-3-4-A’da yer alan sağlık şartlarını taşıdığı ve POMEM öğrenciliğine ve polislik mesleğinin icrasına engel hâli bulunmadığı Sağlık Kurulu Raporu ile ortaya konulduğundan ve davacının lehine olan düzenlemelerin uygulanması gerektiğinden, sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Pomem Öğrencisi Olamaz Kararı Alan Aday Hakkında İptal Kararı

Pomem Öğrencisi Olamaz Kararı Alan Aday Hakkında İptal Kararı | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.