Teğmenin Görevi Savsaklaması Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Teğmenin Görevi Savsaklaması Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Teğmenin Görevi Savsaklaması Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Teğmen rütbesiyle görevli olan müvekkilinin, İstanbul ili Şile ilçesinde görevli olduğu dönemde “Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek” disiplinsizliğini işlediği iddiasıyla aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması kararı

ERZURUM 3.İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

7068 sayılı Kanunun 8/3-a-13 maddesinde, “görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek” eylemi, 3 günlük aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır. 

Kamu Hukuk

Disiplin soruşturmasında, soruşturmacının görevini yapabilmesi için bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığının sağlanması da önemlidir diğer deyişle adil işlemler yapmak kadar adil görünmek de önemlidir. Bu yetkilerin baskıdan uzak ve bağımsız bir şekilde kullanılabilmesi için soruşturmacının soruşturulana nazaran mevki olarak üstü veya en azından eşiti olması gereklidir keza etkin bir soruşturma, hiç bir etki ve baskı altında kalmadan yansız ve objektif bir şekilde yapılan işlemler ile gerçekleşir. Disiplin soruşturmasını yapacak kişilerin kimler olacağı konusunda 657 sayılı yasada açık hüküm olmamakla beraber bu kişilerin rütbe ve makam olarak üst konumda olan kişiler arasından görevlendirilmesi, tek soruşturmacı atanmış ise bu soruşturmacının soruşturulanın üstü konumunda olması, 3 kişilik soruşturma heyeti görevlendirilmiş ise en az 2 sinin soruşturulandan daha üst ve kıdemli konumda olması, disiplin soruşturmalarının tarafsız ve objektif olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olup bu husus Danıştayın yerleşmiş içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır. Soruşturma yapma yetkisini haiz olmayan ast konumundaki soruşturmacının katılımıyla ortaya çıkacak soruşturma raporuna dayalı olarak verilen disiplin cezası hükümsüz sayılacaktır zira bu durum disiplin soruşturmalarının tarafsız ve objektif olarak gerçekleştirilebilmesi amacı ile bağdaşmamaktadır.

 Dava dosyasının incelenmesinden; müvekkilinin, İstanbul ili Şile ilçesinde görevli olduğu dönemde 7068 sayılı Kanunun 8-3-a-13 hükmü gereğince “Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek” disiplinsizliğini işlediği iddiasıyla aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması yerine bir alt ceza uygulanmak suretiyle kınama cezası ile cezalandırılmasına dair Şile İlçe Jandarma Komutanlığının …. tarih ve … sayılı işlemine yapılan …. tarihli itirazın reddine ilişkin İstanbul İl Jandarma Komutanlığının ….. tarih ve …. sayılı işleminin; hukuki sakatlıklar barındırdığı, bahse konu iş yerinde sık sık denetim yapıldığı, Afgan uyruklu şahsın saklandığı, intihar etmesi üzerine müvekkilinin sorumlu tutulduğu, iradesi dışında gerçekleşen bir olaydan dolayı müvekkilinin cezalandırılmasının kabul edilemeyeceği iddia edilerek, iptali istenilmektedir 

 Bu durumda, davacı hakkında iddia edilen fiillerin, davacının üstü konumunda olan soruşturmacı veya incelemeciler tarafından usulüne uygun olarak yapılan soruşturma sonucu ortaya konulması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, ikisi davacının astı diğeri ise davacının üstü olan muhakkikler tarafından, davacı hakkında ileri sürülen fiillerin incelenmesi sonucu düzenlenen rapora istinaden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

 Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Teğmenin Görevi Savsaklaması Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Teğmenin Görevi Savsaklaması Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.