Pomem Sağlık Sorunları Nedeniyle İlişiği Kesilen Adayın İptali

Pomem Sağlık Sorunları Nedeniyle İlişiği Kesilen Adayın İptali

Pomem Sağlık Sorunları Nedeniyle İlişiği Kesilen Adayın İptali

Pomem Sağlık Sorunları Nedeniyle İlişiği Kesilen Adayın İptali, Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne.. Dönem olarak geçici kaydı yapılan davacı tarafından, hakkında alınan Sağlık Kurulu raporunun, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Komisyonunca incelenmesi neticesinde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-11-A maddesine göre Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağına karar verilmesi üzerine tesis edilen işlem

ANKARA 13.İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

 23. Dönem POMEM sınavlarını kazanarak POMEM’e kaydı yapılan davacının sağlık durumunun tespit edilmesi için idarece sevk edildiği Şehir Hastanesi’nin  tarih ve sayılı raporunda “RDM:bBilinç açık oryante koopere, düşünce içeriğinde psikososyal stresörlerine yönelik yemalra mevcut. Tanı: Geçirilmiş Depresif Bozukluk, KARAR: Adı geçenin ETSŞY EK 3-11-B diliminde değerlendirilerek POMEM öğrencisi olamayacağı tıbbi kanaatine varılmıştır” tanısı üzerine davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-11-A maddesinde belirtilen sağlık şartını taşımadığının tespit edilmesi üzerine okuldan ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır…”

 Uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten sonra tarih ve sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde 29.9.2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazede’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler yapıldığından davacı Mahkememizce hem işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan yönetmelik hem de mevcut haliyle Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği EK-3-11-A maddesinde belirtilen sağlık şartını taşıyıp taşımadığının tespiti için hakem hastane olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş olup düzenlenen  tarih ve sayılı raporda ” MMPI sonucu:Normal sınırlarda, Alınan anamnez, yapılan psikometrik değerlendirme ve tanı tedavi kurulunun kanaati doğrultusunda kişide hali hazırda aktif bir psikopatoloji düşünülmemiştir. Tanı: Geçirilmiş Hafif Depresif Nöbet. 3/1/2018 tarihli Yönetmeliğe göre EK-3-11-B-2a’a uyar Pomem öğrencisi olamaz, 29.9.2019 tarihli Yönetmeliğe göre EK-3-11-A’ya göre psikiyatrik açıdan sağlamdır, POMEM öğrencisi olabilir” yönünde görüş bildirildiği anlaşılmaktadır.

Kamu Hukuk

 Bu durumda, Mahkememizce inceleme yapılan tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerinin karşılaştırılması neticesinde Geçirilmiş Hafif Depresif Nöbet bulunması halinin 3.1.2018 tarihli Yönetmeliğe göre açıkça A dilimi sağlık şartına engel haller arasında sayıldığı, 29.9.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile tanı kriterlerini doldurmayan geçici bir klinik durum olduğuna karar verilmesi halinde kişi hakkında öğrenci olur kararı verilebilir düzenlemesinin getirildiği ayrıca davacı hakkında hakem hastane tarafından düzenlenen sağlık raporunda kişide hali hazırda aktif bir psikopatolojinin görülmediği ve davacının psikiyatrik açıdan sağlam olduğunun belirlendiği 29.9.2019 tarihli Yönetmelik değişikliği sonucunda A dilimi sağlık şartını taşıdığı tespit edildiğinden davacının A dilimi sağlık şartlarını haiz bulunmadığından bahisle ilişiğinin kesilmesine yönelik tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

 Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Pomem Sağlık Sorunları Nedeniyle İlişiği Kesilen Adayın İptali

Pomem Sağlık Sorunları Nedeniyle İlişiği Kesilen Adayın İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.