Polisin Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Polisin Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Polisin Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Polis memurunun, “….” kullanıcı adıyla muhtelif sosyal medya (Twitter, Instagram, Facebook) hesaplarından “Adnan Oktar Suç Örgütünü” övücü paylaşımlar yaptığına ilişkin aldığı disiplin cezası 

KONYA 3. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/2-g maddesinde yer alan “Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek” fiili, kınama cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış olup, aynı Kanun’un 7/2. maddesi uyarınca “Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.” hükmü, düzenleme altına alınmıştır.

Kamu Hukuk

Polisin Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali Dava dosyasının incelenmesinden; Polis memurunun, “….” kullanıcı adıyla muhtelif sosyal medya (Twıtter, İnstagram, Facebook) hesaplarından “Adnan Oktar Suç Örgütünü” övücü paylaşımlar yaptığına ilişkin aldığı disiplin cezasına ilişkindir.

Dosya içerisinde yer alan tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; davalı idarece dava konusu disiplin cezası işleminin sebep unsurunun davacının soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımları olarak gösterildiği, sosyal medya paylaşımları incelendiğinde ise söz konusu paylaşımların davacının amirlerinin veya üstlerinin işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici ifadeler içermediği gibi onların konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz ifadeler de olmadığı, aksi durumun idarece somut, hukuken itibar edilebilir bilgi ve belgeler ile ortaya konulamadığı, bu haliyle; davacının, soruşturmaya konu eyleminin “Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek” fiili kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla disiplin hukukunu ilgilendiren bir yönü bulunmayan ve disiplin suçu oluşturmayan eylemi sebebiyle davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştı.Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Polisin Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Polisin Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali

Polisin Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.