Polisin Hayat Kadını İle Arkadaş Olması Disiplin Cezasının İptali

Polisin Hayat Kadını İle Arkadaş Olması Disiplin Cezasının İptali

Polisin Hayat Kadını İle Arkadaş Olması Disiplin Cezasının İptali

Polisin Hayat Kadını İle Arkadaş Olması Disiplin Cezasının İptali,

Aydın İli, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, “Hizmet içinde resmi sıfatın gerektirdiği, saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” disiplin suçunu işlediğinden bahisle aldığı disiplin cezasının iptal kararı,

AYDIN 1.İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Dava dosyasının incelenmesinden; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen ” Sokak … bulunan masaj salonu sahibi … isimli şahsın burada fuhuş yaptırdığı ve benim işyerimi kimse basamaz istediğimi yaptırırım diye ifadelerde bulunduğu. Sebebi sorulduğunda ahlak masasında ….. isimli polisin sevgilisi olduğunu söylediği” yönündeki ihbar mektubu üzerine Müdüriyet Makamının … tarih ve …. sayılı soruşturma ve … tarih ve .. sayılı ek soruşturma onayı ile davacı hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, yürütülen soruşturma neticesinde tanzim olunan disiplin soruşturma raporunda özetle; “İhbarda belirtilen adreste masaj salonu bulunmadığı, .. isimli işyeri sahibi tarafından kendisinden önce dükkanın 5-6 ay boş kaldığı ve önceden masaj salonu olarak kullanıldığının belirtildiği, dükkanın … isimli bayandan aldığının anlaşıldığı, Personel Büro Amirliği’nin yazısından davacının Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru …..davacı olduğu, şahsın .. tarihinden bugüne kadar da Asayiş Büro Amirliği’nin genellikle ahlak suçlarını takip eden ekibinde görev yapmakta olduğu, .. yılları arasında belirtilen adreste faaliyet gösterdiği anlaşılan .. hakkında 27.02.2016 tarihinde “Fuhuşa Yer Temin Etmek” suçundan işlem yapıldığı, .. isimli şahsın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığının .. tarihli tahkikat evrakından anlaşıldığı, şahsın .. tarihli ifadesinde masaj salonunda hem mesul müdürlük hem de masözlük yaptığını beyan ettiği, davacının da sicil ve imzasının bulunduğu .. tarihli tutanaklarda Masaj Salonu’nun hamam ve sauna olma faaliyeti dışında cinsel ilişkiye girmek isteyen erkeklerin uğrak yeri haline gelmesi suretiyle fuhuş yapılan yer haline geldiğinin tespit edildiği, davacının bu durumdan haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacıyla .. isimli şahsın .. tarihinde İzmir Selçuk Pansiyon’da, .. tarihinde İzmir Çeşme .. Otel’de birlikte kaldıklarının hem kayıtlardan hem şahıs ifadelerinden anlaşıldığı, görevi ahlak suçlarını takip etmek olan polis memurunun bu şekilde yapmış olduğu davranışın vatandaşın gözünde polisin resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve duygusunu sarsacağı belirtilerek 7068 sayılı Kanun’un 4/b-6 maddesi uyarınca “Hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği, saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” suçundan 6 ay kısa süreli durdurma cezasının verilmesinin uygun olacağı” görüş ve kanaatine yer verildiği, akabinde davacının sübut bulan eyleminin “Hizmet içinde resmi sıfatın gerektirdiği, saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” kapsamında olduğu gerekçesiyle dava konusu Aydın Valiliği İl Disiplin Kurulu’nun .. tarih ve . sayılı işlemiyle davacının 7068 sayılı Kanun’un 8-5/b-2 maddesi uyarınca 16 ay uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin tesis edildiği, ardından anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır

Kamu Hukuk

Uyuşmazlıkta, davacıya isnat edilen fiilin ahlak suçlarının takibinde görevli polis memurunun hakkında “Fuhuşa Yer Temin Etmek” suçu dolayısıyla adli işlem yapılan bir bayanla özel ilişki kurmak olduğu, davacının bu eyleminin 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8-5/b-2 maddesinde yer verilen “Hizmet içinde resmi sıfatın gerektirdiği, saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” şeklindeki tanımına uymadığı, diğer bir ifadeyle disiplin hukukunda yer alan “tipiklik” şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacının anılan madde uyarınca cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Polisin Hayat Kadını İle Arkadaş Olması Disiplin Cezasının İptali

Polisin Hayat Kadını İle Arkadaş Olması Disiplin Cezasının İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.