Polisin Artık Polislik Yapmak İstemiyorum Sözünden Dolayı Aldığı Ceza

Polisin Artık Polislik Yapmak İstemiyorum Sözünden Dolayı Aldığı Ceza

Polisin Artık Polislik Yapmak İstemiyorum Sözünden Dolayı Aldığı Ceza

Polis memurunun “açıkçası artık polis olarak hizmet vermek istemiyorum” şeklinde sözler sarf ettiği, covid-19 tedbirleri kapsamında yürütülen hizmetlerde güvenlik zafiyeti olmaması için personel planlaması yapıldığı, sarf edilen sözlerin hizmet içinde kendi asli görevine tepkisel sözler olarak değerlendirilmesi nedeniyle aldığı ceza

KAYSERİ 1.İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Emniyet teşkilatında istihdam edilen personel, gerek bu göreve atanmaları, gerekse yerine getirdikleri hizmetin niteliği itibariyle diğer bir kısım Devlet memurlarından ayrılmaktadır. Bu özelliği sebebiyle; meslek mensuplarının gerek hizmet içinde ve gerekse hizmet dışı yaşamlarında belli bir disiplin anlayışını ve mesleki özeni taşımaları esas olup, aksine davranışların yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yaptırıma tabi tutulacağı açıktır

Kamu Hukuk

Polisin Artık Polislik Yapmak İstemiyorum Sözünden Dolayı Aldığı Ceza Dava dosyasının incelenmesinden; Kayseri, . İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapmakta olan davacının, 06.04.2020 tarihinde mazeret izni almak amacıyla . İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittiği, İlçe Emniyet Müdürünün makam odasına giderek mazeret izni talebinde bulunduğu, İlçe Emniyet Müdürü tarafından davacıya geçerli bir mazereti olup olmadığının sorulması üzerine davacının, ücretsiz izne ayrılma talebini içeren dilekçesini İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği, onayını beklediği, “açıkçası artık polis olarak hizmet etmek istemiyorum” beyanında bulunduğu, akabinde 08.04.2020 tarihinde 7 günlük istirahat raporu alması üzerine İlçe Emniyet Müdürü tarafından 08.04.2020 tarihinde tutulan tutanak üzerine davacının sarf ettiği “açıkçası artık polis olarak hizmet etmek istemiyorum” beyanı kapsamında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, fiilinin “Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” kapsamında olduğu gerekçesiyle 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8-5/b-2 maddesi uyarınca “16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası” ile tecziye edilmesine, ancak 7/2. maddesinin tatbiki suretiyle bir alt ceza uygulanarak “6 ay kısa süreli durdurma” (4 ceza Puanı) cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edilerek davacıya tebliği üzerine bakılan işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, İlçe Emniyet Müdürüne karşı “açıkçası artık polis olarak hizmet etmek istemiyorum” ifadesini kullanıldığı hususunun davacının ifadesi ile sabit olduğu görülmekle birlikte davacının sağ bacağında rahatsızlık bulunduğu hususunun gerek istirahat raporuyla gerekse Sağlık Kurulu Raporuyla ortaya konulduğu, sağlık sorunları nedeniyle ücretsiz izne ayrılma talebinde bulunduğu ve nitekim ücretsiz izne ayrıldığı hususu da bir bütün olarak değerlendirildiğinde; ücretsiz izne ayrılma talebiyle belirli süre hizmet etmeme iradesini ortaya koyan davacının sarf ettiği sözlerinin, rahatsızlığı sebebiyle ücretsiz izne ayrılma talebi kapsamında söylenen sözler olarak değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla davacının sözlerinin hizmet içinde veya mesleğin ifasına yönelik olduğunun kabulüne olanak bulunmadığı, söz konusu maddi eylemin “Hizmet içinde resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” düzeyinde gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmakla, davacının 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8/5/b-2 maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanmak suretiyle 6 ay kısa süreli durdurma cezasıyla tecziyesine dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Polisin Artık Polis Olmak İstemiyorum Sözünden Dolayı Aldığı Ceza

Polisin Artık Polislik Yapmak İstemiyorum Sözünden Dolayı Aldığı Ceza

Polisin Artık Polislik Yapmak İstemiyorum Sözünden Dolayı Aldığı Ceza | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.