Polis Memurunun Düz Tabanlık Nedeniyle Elenmesi Kararının İptali

Polis Memurunun Düz Tabanlık Nedeniyle Elenmesi Kararının İptali

Polis Memurunun Düz Tabanlık Nedeniyle Elenmesi Kararının İptali

Polis memurunun düz taban olması nedeniyle “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencisi Olamaz” kararı verilerek okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin kararın iptali

ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

A Dilimi Ortopedi ve travmatoloji yönünden sağlam olacaktır. Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler. Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir. B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. (1) Ortopedik yönden; a),Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz iyileşmiş eklem dışı kırıklar sağlam kabul edilir. b),Tanısal amaçla yapılan, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığı kanıtlanan artroskopik girişimler sağlam kabul edilir. c),Anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayan, komplikasyonsuz, 2cm’den (2cm dahil) küçük olan, yumuşak dokuların içindeki (eklem hariç) yabancı cisimler sağlam kabul edilir. ç),Dokuların içindeki yabancı cisimlerin, anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayacak şekilde, başarılı cerrahi ile çıkarılmış halleri sağlam kabul edilir. d) Polidaktili, sindaktili için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak, eşgal belirtmeyecek, başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir. e) Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek veya çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon sağlam kabul edilir. f) 0-10 derece arası (10 derece dahil) skolyoz sağlam kabul edilir. g) Flexible pes planus sağlam kabul edilir. (…)” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Hukuk

Polis Memurunun Düz Tabanlık Nedeniyle Elenmesi Kararının İptali dava dosyasının incelenmesinden; 26. Dönem POMEM sınavında başarılı olarak Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne planlaması yapılan davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gereğince sağlık kurulu raporu almak üzere Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildiği, bu hastane tarafından düzenlenen 15/10/2020 tarihli ve A4308 sayılı sağlık kurulu raporunun Karar Hanesinde: POMEM ÖĞRENCİSİ OLAMAZ kararı verildiği, anılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Komisyonunca incelenmesi neticesinde, sağlık durumunun Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-9-A’ya uymadığından bahisle ”Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencisi Olamaz” kararı verilmesi üzerine Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince dosyasının işlemden kaldırılarak ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 Uyuşmazlık konusu olayda; Mahkememizce davacının SBÜ Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesi üzerine Mahkememiz kayıtlarına geçen SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 31/05/2021 tarihli ve 4341 sayılı raporunda “Tanı: Düz taban [pes planus] (kazanılmış) Karar: ETSŞY EK-3, 9. BÖLÜM A DİLİM 1(g) POMEM ÖĞRENCİSİ OLUR” kararı verildiği, sağlık kurulu raporunun taraflara tebliğ edildiği, davalı tarafından yapılan itiraz yerinde görülmeyerek; söz konusu raporun Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte bulunduğu görülmüştür.

Bu durumda; dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile aldırılan sağlık kurulu raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yer alan sağlık şartlarını taşıdığının sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması karşısında yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenciliğinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Polis Memurunun Düz Tabanlık Nedeniyle Elenmesi Kararının İptali

Polis Memurunun Düz Tabanlık Nedeniyle Elenmesi Kararının İptali

Polis Memurunun Düz Tabanlık Nedeniyle Elenmesi Kararının İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.