Astsubayın Görev Mahallinde Alkol Alması

Astsubayın Görev Mahallinde Alkol Alması

Astsubayın Görev Mahallinde Alkol Alması

Astsubay olarak görev yapan davacının, “görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak” fiillini işlediğinden bahisle aldığı cezanın iptali

TEKİRDAĞ 1. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Astsubayın Görev Mahallinde Alkol Alması, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 7. maddesinde; ”…(2) Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir…” hükmü, 8. maddesinde; ”(6) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır: … j) Görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak. … “Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının görev ve yetkileri” başlıklı 20. maddesinde ise ” (1) Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. a) İl jandarma disiplin kurulu il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıklarındaki; 1) Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını, … ç) Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu; … 3) Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezasını… verebilir. ” hükmü yer almaktadır.

Kamu Hukuk

Uyuşmazlık konusu olayda Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, Kars İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken “görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak” fiillini işlediğinden bahisle hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporu doğrultusunda Kars Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulu’nun 21/04/2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararıyla 7068 sayılı Kanun’nun 8/6-(j) maddesi uyarınca “meslekten çıkarma cezası” ile tecziyesi gerekmekte ise de, kurumda geçmiş hizmetleri nazara alınarak bir alt ceza tatbiki suretiyle “Yirmi Dört Ay Uzun Süreli Durdurma” cezasıyla tecziye edilmesine, aynı Kanunun 8/7(b) maddesi uyarınca cezanın brüt aylığının 1/2 oranında kesilmesi suretiyle uygulanmasına ve 6 ceza puanının siciline işlenmesine karar verilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır

Bu durumda; yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca davacıya isnad olunan “Görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak.” fiillinin karşılığı “meslekten çıkarma cezası” olduğu ve buna ilişkin karar verme yetkisinin Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’na ait olduğu, bir alt ceza tatbikinin de temel cezayı vermeye yetkili disiplin kurulunun yetki ve takdirinde olduğu, yetkili disiplin kurulunun tayininde verilen sonuç cezanın değil ve fakat mevzuatta öngörülen fiilin karşılığı olan temel cezanın belirleyici olduğu hususunda duraksama bulunmadığı anlaşılmakla, yetkili olmayan Kars Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulu’nca tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Astsubayın Görev Mahallinde Alkol Alması

Astsubayın Görev Mahallinde Alkol Alması

Astsubayın Görev Mahallinde Alkol Alması | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.